KairosBredaLogo
Praktijk voor psychosociale therapie en coaching

Kairos-Breda biedt kwali-tijd voor kinderen, jongeren en volwassenen door het opdoen van positieve ervaringen.

De hulpverlening bij Kairos-Breda is integratief. Dat betekent dat we de hulpvraag vanuit meerdere invalshoeken benaderen. We maken daarbij gebruik van diverse therapeutische -en coachingstechnieken, waarbij we steeds zoeken naar de best passende vorm.

We maken onder andere gebruik van ReAttach CGT Opstellingen en ACT. Kynotherapie.

De kwali-tijd bij Kairos gaat vooral ook over de sfeer waarin we werken. We werken samen met jou in een ontspannen sfeer en met respect voor wie jij bent.

Therapeutische begeleiding voor:

Kairos-Breda
Houtakkerstraat 23
4873 BT Breda
tel: 06 13197571
mail: info@kairos-breda.nl

Heeft u vragen of wilt u graag extra informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op.

Tarieven aanmelding en vergoeding

Tarieven

De kosten van een sessie bij Kairos-Breda zijn €85,- per sessie.

Aanmeldingen met verwijzing
West-Brabant Oost (regio Breda) en West-Brabant West (regio Roosendaal)

De kosten komen voor vergoeding in aanmerking als:

  • Er een verwijzing is van de huisarts
  • Er een beschikking is van de gemeente

In deze gevallen worden de kosten helemaal vergoed uit de Jeugdwet. Kairos-Breda heeft hiervoor een contract met WBO (regio Breda) en WBW (regio Etten-Leur).

Vergoeding is ook mogelijk vanuit het PGB.

Aanmelden zonder verwijzing

U kunt er ook voor kiezen om uw kind zonder verwijzing aan te melden.
In dat geval kunt u meestal een deel van de kosten declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. 
Voor een actuele lijst met vergoedingsmogelijkheden kunt u kijken op de website van de VIT.

Omdat de vergoeding van de gemeenten in WBO en WBW niet hetzelfde zijn en er een andere manier van bekostiging wordt gehanteerd, zijn de tarieven voor zorg via de jeugdwet een richtlijn.

Sinds 1 jan 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Dit betekent dat ik, als zorgverlener, aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie.  

Als lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een onafhankelijke instantie die bemiddelt bij geschillen.

Wanneer u niet tevreden bent dan hoor ik dat natuurlijk graag zo snel mogelijk van u. We zoeken dan eerst samen naar een oplossing. Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de VIT deze bekijkt samen met u, uw klacht en zet deze indien nodig door naar de SCAG.  

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de VIT: vit-therapeuten.nl