WAT?

De hulpverlening bij Kairos-Breda rust op 3 pijlers: Kinder- en jeugdtherapie, autisme begeleiding en kynotherapie.
In de praktijk staan deze onderdelen niet los van elkaar maar hebben veel overlap.
We zien het als een rugzak waar we datgene uithalen wat het beste past bij de hulpvraag van u en uw kind.
Dat betekent dat de hulpverlening voor ieder kind verschillend is en alleen passend voor uw kind.

Kinder- en Jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor jeugdigen van 4 – 18 jaar.

Kynotherapie

Kynotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van betrouwbare en goed getrainde honden.

Autisme Specialisme

Als uw kind de diagnose autisme heeft gekregen zijn er vaak veel vragen, zowel bij het kind als bij de ouders. Wij kunnen helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.

WIE ZIJN WIJ?

Loes de Jong

Corine van der Heijdt

WAAR?

Hoe?

Praktische informatie

TARIEVEN AANMELDING EN VERGOEDING

Het tarief voor een uur kindertherapie: € 75,-
Het tarief voor ouderbezoek, schoolbezoek of observatie: €75,-.

Omdat de vergoeding van de gemeenten in WBO en WBW niet hetzelfde zijn en er een andere manier van bekostiging wordt gehanteerd zijn de tarieven voor zorg via de jeugdwet een richtlijn.

Voor de tarieven voor kindercoaching en studiecoaching van Corine en Maaike kunt u het beste met hen zelf contact opnemen.

Corine van der Heijdt: 06 20 12 11 90

Maaike Smit-Menalda: 06 52 68 11 12

Kairos-Breda heeft een contract met de gemeenten West Brabant Oost (regio Breda) en West Brabant West (regio Roosendaal).

Daardoor wordt veel van de zorg die bij Kairos-Breda geboden wordt, rechtstreeks vergoed door de gemeente waar u bent ingeschreven.
U komt voor vergoeding in aanmerking als u een verwijzing van het CJG (centrum voor jeugd en gezin), de huisarts of een kinderarts heeft.

U kunt er ook voor kiezen om uw kind zonder verwijzing aan te melden.
In dat geval kunt u meestal een deel van de kosten declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.
Voor een actuele lijst met vergoedingsmogelijkheden kunt u kijken op de website van de VvvK.

Download hier het kwaliteitshandboek.

PARTNERS