Trainingen

Brusjes:

Deze training is in tegenstelling tot de meeste brusjescursussen niet alleen voor de broer(s) of zus(sen) van het kind met autisme maar juist voor samen. Het bijzondere van de training is dat deze vooral gericht is op samenwerking en inzicht in elkaar. De nadruk ligt met name op de sterke kanten van allebei.

Sociale vaardigheidstraining:

Deze training kan in een kleine groep maar ook individueel gegeven worden. De inhoud van deze training richt zich op dat aspect van de sociale vaardigheden waar de problemen zich voordoen.

Hondenangst:

Deze training is voor die kinderen (of volwassenen) die veel last hebben van hun angst voor honden. In deze training leer je om niet of minder bang te zijn voor honden maar leer je ook wat angst is en hoe je deze beter onder controle kunt houden.

Autisme en nu?

Een kortdurend en intensief totaalpakket van psycho-educatie, oudertraining en gezinsbegeleiding. Deze training geeft inzicht in wat autisme is en wat dat voor consequenties heeft. Daarnaast biedt deze training handvaten om er op een ontspannen manier mee om te gaan. Deze training kan individueel of in een kleine groep gegeven worden.
Trainingen voor scholen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen om meer begrip te krijgen voor en beter om te leren gaan met autisme.

Vraagbaak:

Kairos-Breda wil graag haar kennis en kunde inzetten om het schoolklimaat voor kinderen en jongeren met autisme te verbeteren. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. Dit geldt zowel voor leerkrachten, IBers, schoolmaatschappelijk werkers, als voor ouders die zich zorgen maken om hun kind. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Trainingen bij Kairos-Breda zijn altijd maatwerk. Veel van de werkbladen zijn door ons zelf ontwikkeld en kunnen daardoor steeds opnieuw aangepast worden aan de vraag en aan het interessegebied van de kinderen of jongeren.