Tarieven en vergoedingen


Een kennismaking bij Kairos-Breda is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Het tarief voor kindertherapie is € 82,50 voor een sessie van een uur. Dit uurtarief geldt ook voor oudergesprekken en gesprekken op school.

Het tarief voor de verschillende trainingen wordt bepaald n.a.v. het aantal deelnemers.

Het tarief voor individuele begeleiding is afhankelijk van de afspraken die met de gemeenten zijn gemaakt.

De kosten van kindertherapie worden door een groot aantal zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Dit valt niet onder de basisverzekering maar onder de aanvullende verzekering. Of u de kosten vergoed krijgt en hoeveel kunt u het beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar. Op de website www.vvvk.nl van de Vereniging van en voor kindertherapeuten vindt u een actueel overzicht van alle zorgverzekeraars die kindertherapie vergoeden.

Mocht de therapie niet voor vergoeding in aanmerking komen dan kunt u de gemaakte kosten opvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Het is ook mogelijk om een coulance-aanvraag in te dienen bij uw verzekering met het verzoek om de therapie toch te vergoeden. Hiervoor is een standaardbrief beschikbaar.