Registraties


Kairos-Breda is een gecontracteerde zorgaanbieder voor de regio’s West Brabant Oost en West Brabant West.
Wij zijn aangesloten bij diverse verenigingen zodat u zeker weet dat de zorg die geleverd wordt van goede kwaliteit is. De aansluiting van de diverse beroepsverenigingen verzekerd u van het feit dat de aangesloten therapeuten jaarlijks worden bijgeschoold en intervisie en supervisie volgen.

Beroepsvereniging:
Registerlid VvvK vereniging van en voor kindertherapeuten
licentienummer A-11-109
www.vvvk.nl

Overkoepelende vereniging:
RBCZ register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
Licentienummer 409114R
www.rbcz.nl

Jeugdzorgregister:
SKJ Stichting kwaliteitsregister jeugd
www.skjeugd.nl

Branchevereniging:
BvKZ Branchevereniging kleinschalige zorg
www.bvkz.nl

St. Post Hoger Beroepsonderwijs NL.
Registratie nummer 89421-83246
Autisme centraal traject
www.autismecentraal.be

Autisme specialisme
Registratienummer 0011AS1008JO
www.autismespecialisme.nl