Kindertherapie


Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 – 18 jaar. Bij deze therapie staat het kind centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en de hulpvraag gekeken.
De kindertherapeut observeert, kijkt, luistert, speelt en praat met het kind, verdiept zich in en past zich aan bij de belevingswereld van het kind. De therapie richt zich niet alleen op de binnenwereld van het kind, maar ook op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld is het systeem rondom het kind, zoals gezin, familie, omgeving en school. Het systeem speelt een belangrijke rol binnen de kindertherapie.
Binnen de kindertherapie wordt gebruik gemaakt van diverse therapievormen, zoals kynotherapie, speltherapie, cognitieve gedragstherapie en korte oplossingsgerichte therapie. De keuze voor een therapievorm is gebaseerd op de vraag van het kind, zo krijgt het kind therapie op maat aangeboden. Doel van kindertherapie is om het kind op een plezierige, ontspannen en snelle wijze weer controle te laten krijgen over datgene waar het last van heeft.
Het kind kan weer vertrouwen op zichzelf en heeft handvatten gekregen om beter met de problemen om te gaan. Het kind leert zo weer te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Het kind ontwikkelt ik-sterkte en zelfvertrouwen en kan autonoom handelen.