Kinderen

Kinderen houden meestal niet van praten en stilzitten maar leren via spel. Ook worden ervaringen via het spel verwerkt. Bij Kairos is er veel ruimte om te spelen en te bewegen. We gaan ervan uit dat als het kind graag komt en plezier heeft dat de beste basis is tot samenwerking en het opdoen van nieuwe positieve ervaringen

Integratieve kindertherapie

Een kortdurende psychosociale  interventie voor kinderen. In de therapie wordt gekeken naar de balans tussen belemmerende en versterkende factoren vanuit meerdere invalshoeken. Er wordt gekeken naar het kind of de jongere zelf maar zeker ook naar het gezinssysteem eromheen. De invulling van de therapie is voor ieder kind anders, er wordt vooral gespeeld en er wordt ervaringsgericht gewerkt.

 

Ontwikkelingsstoornissen

Voor kinderen met een anders werkend brein zoals bij Ass of Adhd, Add, is het soms lastig om mee te komen in de klas of om mee te doen binnen het gezin. We gaan samen zoeken hoe ze hun kwaliteiten in kunnen zetten om hier beter mee om te kunnen gaan.

Hondenangst

Veel kinderen zijn een beetje bang voor honden, sommige kinderen zijn zo bang voor honden dat het hun belemmert in het dagelijks leven. Voor die kinderen is er hondenangst training. Deze training bestaat uit 3 delen: omgaan met je angst (wat gebeurt er in je lijf en hoofd) hondengedrag en jouw gedrag, oefenen met honden.
lees meer over kynotherapie en hondenangst.