Wie wij zijn!


Kairos-Breda bestaat uit 3 medewerkers. Loes, Corine en Simone.
Allemaal werken we vanuit betrokkenheid en vanuit het besef dat ieder kind uniek is en recht heeft op respect. We gaan niet uit van de problemen maar vooral van de kracht van het kind, zodat het kind weer zelfvertrouwen krijgt en verder kan met de positieve kanten die het (her)ontdekt heeft.


LoesCorineSimoneSamenwerking partners