Autisme Specialisme

Pedagogische ondersteuning:

Kinderen opvoeden is niet altijd eenvoudig, vooral niet als het gaat om kinderen waarvan de ontwikkeling wordt belemmerd door een stoornis of beperking.
In zo’n geval kan het voor de ouders fijn zijn als zij een steuntje in de rug krijgen bij de opvoeding van hun kind. Bij Kairos bieden wij ouders, naast hulp voor hun kind, ook pedagogische ondersteuning aan. Een kind met problemen heeft vaak een grote invloed op de hele gezinssituatie. Om te kunnen blijven functioneren ontstaan er in het gezin gewoonten en patronen die helpen bij het opvangen van de problematiek. In sommige gevallen ontstaan er echter ook disfunctionele patronen, deze kunnen ervoor zorgen dat een gezin in een neerwaartse spiraal terecht komt. Het is dan zaak om deze disfunctionele patronen te herkennen en weer om te buigen. Omdat je er als ouder midden in zit en soms gewoon niet meer ziet hoe je deze disfunctionele patronen kunt veranderen, kan het zinvol zijn om naast begeleiding voor uw kind ook voor pedagogische ondersteuning te kiezen.

Ondersteuning van scholen en andere organisaties:

Naast de begeleiding van de persoon met autisme is het vaak ook belangrijk om de omgeving zo aan te passen dat deze voor het kind of de volwassene met autisme zo optimaal mogelijk is. Vaak zit dit in kleine aanpassingen, een rustige plek, duidelijke aanwijzingen, een ander lettertype, enz.
Naast een aantal algemene aanpassingen die voor de meeste mensen met autisme prettig zijn. Is het vaak ook gewenst om aanpassingen te doen die speciaal op het individu gericht zijn. Kairos-Breda kan hierbij behulpzaam zijn. We doen dit door goed te luisteren naar de persoon met autisme en samen te onderzoeken welke aanpassingen haalbaar en helpend zijn.
Met de komst van het passend onderwijs zullen steeds meer kinderen met autisme binnen het regulier onderwijs blijven. Dit geeft in de klas soms lastige situaties.
Het kind met autisme heeft soms moeite om het tempo van de andere kinderen bij te houden en mee te doen in het klassikale systeem.
Wij kunnen vanuit ons autisme-specialisme meedenken en adviezen geven die het zowel voor de leerkracht als voor het kind met autisme eenvoudiger maken om goed met elkaar om te gaan. Daarnaast kunnen wij, samen met het kind, behulpzaam zijn met het uitleggen aan de klas wat autisme is, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat. Kairos-Breda heeft hiervoor diverse hulpmiddelen ter beschikking.