Autisme Begeleiding

Kinderen:

Autisme begeleiding is speciaal voor kinderen die op grond van hun stoornis of beperking een indicatie hebben van Bureau Jeugdzorg of het CIZ. Waar kindertherapie een kortdurende en doelgerichte vorm van hulpverlening is, is autismebegeleiding vaak een langer traject. Kinderen met ASS hebben vaak meer tijd nodig om zich, nieuw aangeleerd, gedrag eigen te maken. Omdat er vaak al veel van deze kinderen wordt gevraagd, is ontspanning en plezier een belangrijk onderdeel van de begeleiding De focus ligt niet op wat het kind niet kan maar juist op wat het kind wel allemaal kan, zodat het weer meer zelfvertrouwen en plezier krijgt in de eigen mogelijkheden. De begeleiding is vooral gericht op het bevorderen, het behouden van of het compenseren van de zelfredzaamheid en het oefenen van reeds aangeleerde vaardigheden tijdens therapie of training.
Voor deze groep kinderen worden er ook regelmatig trainingen of vakantie-activiteiten georganiseerd.

Pubers en jong volwassenen:

Autisme heb je levenslang. Dat betekent dat je in iedere fase van je leven weer nieuwe uitdagingen tegen komt waar je mee om moet leren gaan. Dat is niet altijd eenvoudig. Vooral in die periodes van je leven waarin de ontwikkelingen snel gaan en waar je voortdurend voor nieuwe keuzes geplaatst wordt. Het is dan fijn als er iemand is die naar je luistert en je begrijpt en die met je mee kan denken als je er zelf niet uitkomt. Je kunt de begeleider zien als een soort coach. Als het goed gaat hoor je een coach zo min mogelijk maar als het nodig is moedigt hij je aan en geeft hij tips om iets anders te doen. In de praktijk betekent dit dat we af en toe een gesprek hebben over wat goed gaat en wat je lastig vindt. Hoe vaak die gesprekken plaatsvinden hangt af van wat jij prettig vindt.